Reglementswijzigingen Lees online  |  Afmelden nieuwsbrief
 
knhs
 
nieuwsbrief
18 maart 2019
voor officials
 
Reglementswijzigingen
Voor het komende wedstrijdseizoen is een aantal reglementswijzigingen van kracht.  Alle wijzigingen, een uitleg over de wijzigingen en de laatste versies van de reglementen vindt u hier. Van een aantal wijzigingen hebben wij video’s met uitleg opgenomen op onze website. De reglementswijzigingen zijn door de sportfora vastgesteld. In deze fora denken de leden na over de sport, worden nieuwe ideeën besproken en ontstaan nieuwe initiatieven. U kunt de reglementen via www.knhs.nl/reglementen raadplegen en deze downloaden en printen als u toch een versie op papier wilt hebben.
bekijk reglementen
Wijzigingen Algemeen Wedstrijdreglement 
De belangrijkste wijzigingen voor u als official zijn:
 • In het kader van dierenwelzijn wordt het gebruik van de neusriem nader omschreven: Er moet minimaal 1,5 cm ruimte zijn tussen de neusriem en het neusbot (gemeten aan de bovenzijde midden op de neus). Deze bepaling geldt voor alle disciplines.
 • Na 1 april 2019 is het mogelijk om in het outdoorseizoen ook indoorwedstrijden te organiseren.
 • Het gehele hoofdstuk over reclame-uitingen en sponsorvermeldingen is komen te vervallen.
 • Voor wedstrijdorganisaties geldt dat zij de uitslagenlijsten, ondertekend door de (voorzitter van de) jury, een jaar lang moeten bewaren en dat deze niet meer naar de KNHS gezonden hoeven te worden.
Wijziging algemeen wedstrijdreglement
Wijzigingen wedstrijdreglement dressuur 
De belangrijkste wijzigingen voor u als official zijn:
 • Uit het wedstrijdreglement dressuur zijn de bepalingen voor deelname aan de FEI-rubrieken Junioren en Young Riders per 1 april 2019 verwijderd. Deze rubrieken worden verreden volgens het FEI-reglement en horen daarom niet thuis in het wedstrijdreglement dressuur.
 • Alle proeven tot en met de klasse ZZ-Zwaar mogen vanaf 1 april 2019 worden voorgelezen. Dit is voor alle KNHS dressuurproeven op deze manier gelijk getrokken.
 • Het gebruik van beenbescherming en / of springschoenen is vanaf 1 april 2019 toegestaan tijdens een HC-start.
 • Het gebruik van een Thiedemann teugel is niet meer toegestaan tijdens het losrijden maar alléén tijdens een prijsuitreiking.
 • De tweede proef van dezelfde combinatie hoeft per 1 april 2019 niet meer door een ander jurylid te worden beoordeeld. Dit omdat in de praktijk dit al vaak het geval was.
 • Het maximaal aantal te beoordelen combinaties door een jury per dag wordt voor alle rubrieken gelijkgetrokken naar 36 combinaties.
 • Als de kür op muziek voor viertallen wordt beoordeeld door twee juryleden dan jureren zij gezamenlijk bij C. Dit laatste is nieuw en heeft als reden dat bij twee juryleden beide licenties dan vertegenwoordigd zijn en het ene jurylid zich dan kan focussen op de technische beoordeling en het andere jurylid op de artistieke beoordeling van de proef.
Wijziging reglement dressuur
Wijzigingen wedstrijdreglement springen
De belangrijkste wijzigingen voor u als official zijn:
 • Indien er op het losrijterrein een boom als grondlijn vóór de hindernis ligt, mag er ook een boom op gelijke afstand - tot maximum 1 meter - achter de hindernis worden gelegd.
 • Deelnemers die uitgesloten worden, opgeven of zich terugtrekken voor de barrage of tweede ronde worden gelijk geplaatst (ex aequo) als laatste in de barrage of tweede ronde. Met deze twee wijzigingen volgt de KNHS het FEI-reglement.
 • Enkele parcourssoorten worden geschrapt. Deze zijn op KNHS-wedstrijden de laatste twee jaar niet uitgeschreven en hier is dus blijkbaar geen behoefte aan. Het gaat hierbij om een variant van de wedstrijd in twee manches en een variant van het twee fasen parcours.
 • Een belangrijke wijziging is de aanscherping van het gebruik van achterbeenbeschermers. Voor jonge paardenrubrieken gelden deze regels al enkele jaren. De KNHS volgt met deze wijziging de FEI en de aanscherping van de achterbeenbeschermens zal gefaseerd worden ingevoerd:
  Per 1 april 2019 gaat dit gelden voor alle ponyrubrieken en rubrieken voor Children, per 1 april 2020 voor rubrieken voor Junioren en Young Riders en per 1 april 2021 gaat dit in voor alle springrubrieken. De controle op de achterbeenbescherming wordt gedaan door het jurylid welke toezicht houdt op het voorterrein bij het losrijden. Het jurylid moet bij gebruik van niet toegestane beschermers deze af laten doen. De deelnemer heeft vervolgens zelf de keuze om andere (wel toegestane) beschermers om te doen of om zonder beschermers verder te gaan. Meer informatie en een video over de achterbeenbescherming vindt u hier. De KNHS adviseert officials de informatie over de achterbeenbescherming uit te printen en bij zich te dragen op de wedstrijden.
Wijzigingen reglement springen
Wijzigingen wedstrijdreglement eventing 
De belangrijkste wijzigingen voor u als official zijn:
 • Internationaal is er een nieuwe 1-ster klasse geïntroduceerd over een hoogte van 1.05m en de naam van de oude klassen is allemaal met een ster verhoogd. De naam voor de internationale wedstrijden is in alle gevallen CCI waarbij een S of L aangeeft of het een korte of een lange wedstrijd betreft. Het KNHS-eventingreglement is hierop aangepast. De nieuwe sterrenindeling betekent dat op KNHS-wedstrijden in de klasse Z eventing Paarden de CCI2* A of B dressuurproef wordt gereden (voorheen de CCI1* proef). Bij de Z-pony’s wordt de CCI2* B gereden. Voor de ruiters verandert er niets. Het zijn dezelfde proeven maar deze hebben een andere naam gekregen.
 • In deze proeven zijn per 2019 de 'collective marks' gewijzigd. Er wordt nu alleen een cijfer gegeven voor 'Algehele indruk ruiter en paard' waarbij een coëfficiënt van 2 wordt toegepast. Daarmee komt het maximaal aantal punten voor proef A op 210 (dit was 230) en proef B (tevens Z ponyproef) op 200 (dit was 220). De wedstrijdrekenprogramma’s voor eventing zijn hierop aangepast.
 • Het zweepgebruik is in navolging van het springreglement en het FEI-reglement nader beschreven. De deelnemer mag de zweep o.a. niet meer gebruiken na uitsluiting, niet meer na het springen van de laatste hindernis. Wordt dit wel waargenomen dan kan de deelnemer worden gediskwalificeerd.
 • De hoogte van het springparcours voor E-pony’s klasse L, M en Z wordt bij alle klassen 5 cm lager.
wijziging reglement Eventing
Wijzigingen wedstrijdreglement mennen 
De belangrijkste wijzigingen voor u als official zijn:
 • Voor de enkelspannen klasse Z geldt dat de FEI-dressuurproef als voorgeschreven proef gehanteerd gaat worden in verband met de aansluiting met de FEI.
 • Bij het voorlezen van de proef mag vanaf 2019 gebruik gemaakt worden van een oortje. Reden hiervoor de menwagens een rammelend geluid maken in de baan waardoor de lezer slecht verstaanbaar is.
 • Bij het harnachement is een bepaling opgenomen over hoe strak de neusriem mag worden bevestigd.
Wijziging reglement mennen
Wijzigingen wedstrijdreglement voltige 
Voor 2019 zijn een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Dit zijn kleine wijzigingen ter verduidelijking van reeds bestaande bepalingen (verplichte oefeningen en vrijwillige beëindiging) en een tweetal toevoegingen (kledingvoorschriften en harnachement) om voor het veld meer duidelijkheid te geven in wat wel en niet is toegestaan.
wijziging reglement voltige
Wijzigingen wedstrijdreglement endurance 
Voor 2019 wordt één wijziging doorgevoerd:
Er wordt een splitsing gemaakt in de functie van hoofdwedstrijddierenarts en wedstrijddierenarts endurance. De hoofdwedstrijddierenarts heeft de leiding over de wedstrijd en heeft logischer wijs meer ervaring in het keuren op wedstrijden. Er wordt een splitsing gemaakt op de officiallijst. Organisaties kunnen dan zelf zien welke dierenarts ook hoofdwedstrijddierenarts mag zijn.
Wijziging reglement endurance
Wijziging wedstrijdreglement aangespannen sport
Een belangrijk uitgangspunt van alle bij de KNHS aangesloten paardensportdisciplines is dat tijdens de verschillende paardensportevenementen paarden een ontspannen en fijn beeld moeten kunnen laten zien, de zogenaamde 'happy athlete'. Daarom heeft de KNHS besloten een aantal hulpmiddelen die nog in de tuigpaardensport geoorloofd waren, al dan wel of niet gefaseerd, te verbieden. U vindt de wijzigingen in het disciplinereglement aangespannen sport 2019 en wijzigingen wedstrijdreglement aangespannen sport 2019 onderaan op deze pagina
Verder zijn er vanuit het forum Aangespannen Sport de volgende wijzigingen doorgevoerd:
 • Bij gebruik van tablets worden er maximaal 9 aanspanningen geplaatst zijn er meer dan worden de laatsten allen ex aequo 10 geplaatst
 • Voor wedstrijden waar alle 3 de disciplines nationale rubrieken rijden geldt dat de jurering ondersteund wordt door een tablet
 • Wanneer de uitslag op grootscherm gepubliceerd wordt zullen de namen van de juryleden daar niet meer op verschijnen (anonimiseren)
wijziging reglement aangespannen sport
Team NL   NlLoterij   pavo   Horka
 
Volg ons via
Facebook   Twitter   Youtube   Rss
KNHS Nieuwsbrief
18 maart 2019
Redactie digitale nieuwsbrieven: redactie@knhs.nl
Afmelden nieuwsbrief